Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể là hai đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp và được quy định bởi pháp luật sở hữu trí tuệ. Vậy, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể là gì? Hai đối tượng này có điểm gì giống và khác nhau?

1. Khái niệm

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

2. Điểm giống nhau

– Về thời hạn bảo hộ: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

– Cả hai nhãn hiệu đều phải đăng ký theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật sở hữu trí tuệ.

3. Điểm khác nhau

Tiêu chí

Nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu chứng nhận

Chức năng

Phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó

Chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Chủ thể có quyền đăng kí

Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp.

K3 Đ87 Luật SHTT

Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

K4 Đ87 Luật SHTT

Chủ thể có quyền sử dụng

Thành viên của tổ chức và bản than tổ chức

Mọi chủ thể kinh doanh có hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn và được cấp phép

Chủ sở hữu

Tổ chức được thành lập hợp pháp đăng kí nhãn hiệu tập thể

Tổ chức có khả năng kiểm định và kiểm soát chứng nhận hàng hóa dịch vụ với điều kiện không được tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đó

Trên đây là nội dung về Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Thế nào là khả năng phân biệt của nhãn hiệu?