Những lưu ý về khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được tổ chức khám định kỳ theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BYT. Dưới đây là những lưu ý về khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng và thời gian khám định kỳ

Người lao động đã được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp được tổ chức khám định kỳ

Thời gian khám định kỳ bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BYT.

Ví dụ như: Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp, Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp, Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp có thời gian khám là 12 tháng; Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp có thười gian khám là 6 tháng;…

Xem thêm: Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã nghỉ hưu


Hồ sơ khám định kỳ cho người lao động

Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 12 Thông tư 28/2016/TT-BYT:

– Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp người lao động đã thôi việc, nghỉ việc, nghỉ chế độ thì người lao động tự chuẩn bị hồ sơ bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Vấn đề hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã nghỉ hưu

Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang tham gia làm việc


Quy trình thực hiện

Khoản 1 Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quy trình khám định kỳ cho người mc bệnh nghề nghiệp như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ khám định kỳ cho người lao động

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định trên.

Trước khi khám định kỳ cho người mc bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động hoặc người lao động phải gửi hồ sơ cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thông báo thời gian, địa điểm và các nội dung khác liên quan đến khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp tới người sử dụng lao động hoặc người lao động.

Bước 3: Tiến hành khám định kỳ cho người lao động 

Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp tổ chức khám cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

Kết thúc đợt khám, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp có trách nhiệm ghi đầy đủ kết quả khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp trong hồ sơ bệnh nghề nghiệp; tổng hợp kết quả và trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời gian 20 ngày làm việc.

Xem thêm: Quy trình khám phát hiện bệnh nghề nghiệp mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những lưu ý về khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.