Những quyền lợi mà lao động nữ được hưởng khi bị sẩy thai

Lao động nữ khi bị sẩy thai có thể được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Dưới đây là những quyền lợi mà lao động nữ được hưởng khi bị sẩy thai.

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

Khi sẩy thai thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định tại Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

– 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

– 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

– 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.


Mức hưởng chế độ khi sẩy thai

Người lao động nữ sẩy thai thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Trong đó:

– Mức hưởng một tháng: bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

– Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng: thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản do sẩy thai, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do sẩy thai tối đa là 05 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần). Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản do bị sẩy thai một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Xem thêm: Những quyền lợi mà lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi cần biết

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những quyền lợi mà lao động nữ được hưởng khi bị sẩy thai” gửi đến bạn đoc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.