Những quyền lợi mà lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi cần biết

Đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì nhà nước cũng ưu tiên dành cho họ một số quyền lợi. Dưới đây là những quyền lợi mà lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi cần biết.

Một là, không phải làm thêm giờ, đi công tác xa

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012, doanh nghiệp không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa.

Hai là, không bị sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động

Doanh nghiệp không được phép lấy lý do lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi để sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Ba là, không bị kỷ luật lao động

Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi không bị xử lý kỷ luật lao động.

Điều 29 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hướng dẫn cụ thể quy định này. Theo đó, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là mẹ đẻ hoặc mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Khi hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, mà thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Bốn là, được nghỉ 60 phút mỗi ngày

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, trong thời gian đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ sẽ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. 

Năm là, được bảo đảm việc làm sau khi nghỉ thai sản

Lao động nữ sau khi nghỉ thai sản được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc theo quy định tại Điều 158 Bộ luật lao động 2012 sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản.

Trường hợp việc làm cũ không còn thì doanh nghiệp phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Sáu là, không được sử dụng lao động nữ trong một số công việc

Với mục đích bảo đảm sức khỏe cho lao động nữ, nhà nước đã đề ra danh mục những ngành nghề, công việc mà doanh nghiệp không được sử dụng lao động nữ, bao gồm:

– Những công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con.

– Những công việc không được sử dụng lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH có quy định cụ thể về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Bảy là, được hưởng chế độ ốm đau khi con ốm

Khoản 2 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau khi con dưới 7 tuổi ốm có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

 

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Lao động nữ hưởng chế độ ốm đau theo quy định nêu trên thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Tám là, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nêu trên do doanh nghiệp và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do doanh nghiệp quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những quyền lợi mà lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi cần biết” gửi đến các bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.