Phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường khác

Tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường khác được quy định và điều chỉnh tại các văn bản luật khác nhau. Lawkey sẽ đưa ra một số điểm khác biệt giữa hai loại tài sản này:

 

Tiêu chí

Tài sản trí tuệ

Tài sản hữu hình thông thường khác

Khái niệm

Tài sản trí tuệ là kết quả sáng tạo trí tuệ và thành quả đầu tư trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, văn hóa, nghệ thuật,..

Tài sản hữu hình thông thường là tài sản được biểu hiện dưới hình thái vật chất, có thể nhìn thấy được và có giá trị đo lường cụ thể.

Hình thái

Tổn tại vô hình và được định hình

Thể diện dưới dáng hình thái vật chất nhất định

Giới hạn

Hầu hết quyền tài sản có giới hạn về không gian và thời gian. Tài sản chỉ được bảo hộ trong một thời gian xác định và ở một phạm vi lãnh thổ cụ thể

Hầu hết đều được công nhận quyền sở hữu vô hạn, không bị giới hạn về thời gian, không gian trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Định giá

Khó xác định giá trị. Việc xác định giá trị dựa vào hàm lượng chất xám, công sức, trí tuệ,..

Dễ xác định giá trị hơn. Việc xác định giá trị dựa vào thuộc tính vật chất cấu thành tài sản.

Cấu tạo

Không có cấu tạo vật chất nhất định, tồn tại dưới dạng thông tin, tri thức, chứa đựng hiểu biết của con người về tự nhiên và xã hội, con người cảm nhận qua quá trình nhận thức và tư duy.

Cấu tạo vật chất nhất định. Con người cảm nhận qua các giác quan.

Tính hao mòn

Không bị hao mòn về mặt vật lý.

Bị hao mòn về mặt vật lý qua quá trình sử dụng.

Quyền chiếm hữu

Không có ý nghĩa quan trọng. Bất kì ai có khả năng nhận thức và tư duy khi được tiếp xúc đều có thể chiếm hữu.

Có ý nghĩa quan trọng, thường trao cho chủ sở hữu hoặc người mà chủ sở hữu cho phép.

Quyền sử dụng

Có thể sử dụng đồng thời bởi nhiều người một cách độc lập

Không thể sử dụng đồng thời bởi nhiều người một cách độc lập.

Khả năng bảo vệ tài sản

Chủ sở hữu khó kiểm soát và ngăn chặn chủ thể khác sử dụng tài sản.

Chủ sở hữu dễ dàng hơn trong việc kiểm soát và ngăn chặn chủ thể khác sử dụng tài sản.

Quyền

Chủ sở hữu tài sản trí tuệ có quyền nhân thân và quyền tài sản

Chủ sở hữu tài sản thông thường khác chỉ có quyền tài sản

Trên đây là một số nội dung Phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường khác Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Lawkey để được giải đáp.

Xem thêm: Quy định về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Comments are closed.