Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định pháp luật

Khi nào doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (QHT&TT)? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào? Hồ sơ chuẩn bị gồm có những gì?

Yêu cầu, điều kiện thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

* Các trường hợp tạm dừng đóng vào QHT&TT:

– Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
– Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

* Điều kiện tạm dừng đóng vào QHT&TT:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp nêu trên, được tạm dừng đóng vào QHT&TT khi có một trong các điều kiện sau:
– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Trình tự thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trình tự thực hiện tạm dừng đóng vào QHT&TT qua 4 bước sau đây:

Bước 1:

Người sử dụng lao động làm văn bản, hồ sơ theo quy định gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc giá trị tài sản bị thiệt hại:
– Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do Bộ, ngành xác định.
– Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài chính địa phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do cơ quan tài chính của Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác định.

Bước 2:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

Bước 3:

Người sử dụng lao động có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào QHT&TT, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 4:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào QHT&TT.
Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Nộp hồ sơ trực tiếp tại:

– Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh.

– Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày.

Hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hồ sơ đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc gồm:

– Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động;

– Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị;

– Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

Hồ sơ đề nghị xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gồm:

– Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động;

– Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại;

– Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào QHT&TT;

– Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại.

Số lượng hồ sơ: 01.

Trên đây là bài viết về tạm dừng đóng vào QHT&TT Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn một cách đầy đủ nhất.

Comments are closed.