Tạm dừng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động có thể bị tạm dừng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Cụ thể được hướng dẫn tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Xem thêm: Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm


Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được xem xét tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Lưu ý: Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật


Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

1. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

2. Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. 

+ Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

+ Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 

3. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

4. Hưởng lương hưu hằng tháng;

5. Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

+ Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;

+ Việc làm mà người lao động đó đã từng làm.

6. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

7. Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

8. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

9. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

10. Chết;

11. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

12. Bị tòa án tuyên bố mất tích;

13. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đính kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động.

Xem thêm: Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Tạm dừng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.