So sánh tên thương mại và tên doanh nghiệp theo quy định hiện nay

Tên thương mại và tên doanh nghiệp đều là những dấu hiệu được pháp luật quy định gắn với mỗi chủ thể kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy tên thương mại và tên doanh nghiệp có điểm gì giống và khác nhau?

1. Khái niệm

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Ví dụ: Công ty Lawkey Việt Nam,…

Tên doanh nghiệp là tên gọi của doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh và được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp là yếu tố phân biệt các doanh nghiệp với nhau trong hoạt động kinh doanh.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Lawkey Việt Nam,..

2. Điểm giống nhau

– Giúp phân biệt các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh (phần phân biệt trong tên thương mại và phần tên riêng trong tên doanh nghiệp), sử dụng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh

– Được pháp luật bảo hộ đến khi nào doanh nghiệp còn duy trì hoạt động kinh doanh. Trong nhiều trường hợp hai loại tên này được sử dụng như nhau

3. Điểm khác nhau

Tiêu chí

Tên thương mại

Tên doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Doanh nghiệp 2014

Chức năng

Nhằm phân biệt, cá thể hóa chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác.

Để phân biệt chính xác doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác trong hoạt động kinh doanh.

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một tên doanh nghiệp duy nhất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thành phần cấu tạo

Cấu tạo bởi 2 thành phần: thành phần mô tả và thành phần phân biệt (tên riêng)

-Thành phần mô tả: mô tả hình thức pháp lí, lĩnh vực kinh doanh, xuất xứ địa lý,..

-Tên riêng: Dấu hiệu phân biệt các chủ thể kinh doanh.

Đối với tên thương mại viết tắt (không có thành phần mô tả) chỉ cần thành phần phân biệt

-> Tên thương mại có thể trùng thành phần mô tả với tên doanh nghiệp, chỉ cần khác lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên doanh nghiệp phải đầy đủ cả hai thành phần

-> Tên doanh nghiệp của một chủ thể không được trùng với tên doanh nghiệp khác

Căn cứ xác lập

Quyền đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Tên doanh nghiệp phải được xác lập thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh.

Việc đăng ký

Không phải đăng ký

Phải đăng ký.

-> Tên doanh nghiệp có thể là tên thương mại sau khi đăng ký kinh doanh và sử dụng trong thực tế.

Phạm vi bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Tên doanh nghiệp được bảo hộ trên toàn quốc

Điều kiện bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Tên doanh nghiệp được bảo hộ nếu được đăng ký hợp pháp theo quy định của pháp luật và được xác định rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chủ thể

Mọi chủ thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh

Cá nhân, pháp nhân, hợp tác xã, hộ gia đình.

->Chủ thể là thương nhân.

Trên đây là nội dung So sánh tên thương mại và tên doanh nghiệp theo quy định hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Tên thương mại và nhãn hiệu

Hành vi đặt tên thương mại tương tự công ty khác có hợp pháp không?

Nhãn hiệu trùng với tên thương mại chưa sử dụng có trái pháp luật không?

Comments are closed.