Thế nào là thuế chống bán phá giá theo quy định mới nhất?

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có thể bị áp dụng thuế chống bán phá giá trong một số trường hợp nhất định. Vậy thế nào là thuế chống bán phá giá theo quy định mới nhất?

1. Khái niệm

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Từ khái niệm này, chúng ta có thể thấy, không phải bất cứ trường hợp nhập khẩu hàng hóa nào cũng bị áp dụng thuế chống bán phá giá. Thuế chống bán phá giá chỉ áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Xem thêm: Thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu

2. Điều kiện, nguyên tắc, thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá

2.1. Điều kiện áp dụng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá bao gồm:

  • Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể;
  • Việc bán phá giá hàng hóa là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

2.2. Nguyên tắc áp dụng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá bao gồm:

  • Thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước;
  • Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện khi đã tiến hành Điều tra và phải căn cứ vào kết luận Điều tra theo quy định của pháp luật;
  • Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam;
  • Việc áp dụng thuế chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế – xã hội trong nước.

2.3. Thời hạn áp dụng

Khoản 3 Điều 12 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực.

Trường hợp cần thiết, quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có thể được gia hạn.

Xem thêm: Gắn chỉ dẫn địa lý lên hàng hóa nhập khẩu có hợp pháp không?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thế nào là thuế chống bán phá giá theo quy định mới nhất?” gửi đến bạn đọc, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.