Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn phải thực hiện báo cáo theo đúng các quy định của pháp luật, có thể là theo quý hoặc theo tháng tùy từng trường hợp. Vậy thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là bao lâu?

1. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

1.1. Trường hợp áp dụng

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và theo hướng dẫn bởi Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS năm 2014, Mục III Công văn 2010/TCT-TVQT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được áp dụng đối với:

 • Doanh nghiệp mới thành lập;
 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;
 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

1.2. Thời hạn nộp

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Lưu ý:

 • Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
 • Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Xem thêm: Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ

2. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

2.1. Trường hơp áp dụng

Loại trừ các trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì các tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quý, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

2.2. Thời hạn nộp 

Tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý được quy định cụ thể như sau:

 • Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;
 • Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7;
 • Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10;
 • Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Xem thêm: Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

3. Một số chú ý khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

3.1. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước 

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp này có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

3.2. Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Theo hướng dẫn tại Mục III Công văn 2010/TCT-TVQT năm 2014, đối với các loại hóa đơn trên thì không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn.

3.3. Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế) 

Trường hợp này thì tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo.

3.4. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp

Trong trường hợp này, tổ chức, hộ, cá nhân phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Comments are closed.