Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Dưới đây là thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học – một loại giấy tờ cần thiết để hoạt động kinh doanh dịch vụ này.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận theo quy định cụ thể tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đề nghị

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Nội dung chủ yếu của văn bản bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.

Các thông tin chủ yếu cần được thể hiện bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trình tự, thủ tục thực hiện

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục cấp biển hiệu ô tô vận tải khách du lịch theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.