Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như thế nào? Luật du lịch 2017 có hướng dẫn cụ thể như sau:

Điều kiện cấp giấy phép

Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật du lịch 2017, doannh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dich vụ lữ hành quốc tế khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành như: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; quản trị lữ hành; điều hành tour du lịch;…. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật du lịch 2017, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật du lịch 2017. Cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.