Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất

Trường hợp nào thì phải xin cấp lại Giấy phép kinh doanh? Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất được thực hiện như thế nào?

Cấp lại Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh được cấp lại khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, bao gồm:

– Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.

– Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng.


Hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh

Để được cấp lại Giấy phép kinh doanh, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 18 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Mu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.


Trình tự cấp lại Giấy phép kinh doanh

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo các bước quy định tại Điều 19 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên.

Hồ sơ 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đến.

Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh về địa điểm trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép kinh doanh, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép kinh doanh cho trường hợp thay đổi trụ sở chính đi khác tỉnh, sao gửi 01 bản Giấy phép kinh doanh cho Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp lại Giấy phép kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính đi khác tỉnh có trách nhiệm hoàn trả Giy phép kinh doanh đã được cấp trước đó cho Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.