Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất

Để cắt giảm người phụ thuộc thì tổ chức, cá nhân thực hiện theo thủ tục được pháp luật quy định. Trình tự, thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất được ghi nhận cụ thể tại Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Theo quy định tại tiết c.1 điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC, khi muốn cắt giảm người phụ thuộc thì hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc.
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin về người phụ thuộc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Xem thêm: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

2. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

Theo quy định tại tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

  • Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.
  • Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thuế cho người phụ thuộc

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý và được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Comments are closed.