Thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu cho người lao động

Thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu cho người lao động như thế nào? Người sử dụng lao động sẽ phải làm những gì để đăng ký bảo hiểm lần đầu cho người lao động? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Mức đóng bảo hiểm cho người lao động

  Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp
Người sử dụng lao động 17,5% 3% 1%
Người lao động 8% 1,5% 1%
Tổng số 25,5% 4,5% 2%

Người sử dụng lao động sẽ trích một phần tiền lương của người lao động đúng bằng số tỷ lệ % để đóng bảo hiểm.

>>>Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019

2. Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động

2.1. Đối với người lao động

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

2.2. Đối với người sử dụng lao động

– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. (Mẫu TK3-TS).

– Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .(Mẫu D02-TS).

– Bảng kê thông tin. (Mẫu D01-TS).

3. Thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu cho người lao động

Bước 1: Người lao động kê khai và nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc.

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động, người sử dụng lao động nhận hồ sơ của người lao động bắt buộc tham gia. Sau đó chuẩn bị hồ sơ đã nêu ở mục 2.2.

Bước 3: Người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử. Và chờ thông báo hợp lệ.

Bước 4: Sau khi có thông báo hợp lệ từ Bước 3, người sử dụng lao động nộp hồ sơ bản cứng cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bước 5: Phòng tiếp nhận sẽ kiểm tra, xem xét hồ sơ. Viết giấy biên hẹn.

Bước 6: Theo lịch được ghi trên giấy biên hẹn, người sử dụng lao động đến nhận kết quả. (Là Sổ bảo hiểm xã hội và Thẻ bảo hiểm y tế.)

4. Thời hạn nộp hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động; hoặc hợp đồng làm việc; hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

5. Phương thức đóng bảo hiểm

Người sử dụng lao động có thể đóng bảo hiểm: 

+ Đóng hàng tháng

+ Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Nơi đóng bảo hiểm: 

+ Đơn vị có trụ sở chính đặt ở địa bàn tỉnh nào thì sẽ đóng bảo hiểm tại cơ quan bảo hiểm xã hội tại tỉnh đó. 

+ Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng bảo hiểm tại địa bàn đó. Hoặc đóng tại Công ty mẹ.

>>>Xem thêm: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu cho người lao động. Nếu quý khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Taxkey. 

Comments are closed.