Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của trường mầm non

Trong một số trường hợp, trường mầm non có thể bị đình chỉ hoạt động. Dưới đây là các trường hợp, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của trường mầm non theo quy định mới nhất.

Các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục của trường mầm non

Trường mầm non bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

– Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

– Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

– Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

– Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

– Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của trường mầm non

Khi phát hiện trường mầm non vi phạm một trong những trường hợp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mầm non theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Bước 1:

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế và thông báo cho trường mầm non về hành vi vi phạm;

Bước 2:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho trường mầm non về việc phát hiện hành vi vi phạm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động giáo dục;

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Thủ tục đề nghị hoạt động giáo dục trở lại

Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mầm non khắc phục được những nguyên nhân dn đến việc đình chỉ thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại gồm: 

– Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

– Biên bản kiểm tra.

Trình tự cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục trở lại được thực hiện theo thủ tục xin phép hoạt động lần đầu.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.