Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới nhất

Hồ sơ, trình tự xin gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư? Dưới đây là thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới nhất.

Thời gian hoạt động của dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 43 Luật đầu tư 2014, pháp luật quy định thời gian hoạt động của dự án đầu tư như sau:

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

– Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Trường hợp đã hết thời gian hoạt động của dự án đầu tư mà có nhu cầu gia hạn thêm thời hạn đầu tư thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.


Hồ sơ xin gia hạn

Hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đã được cấp bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc thay đổi nội dung dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư;

– Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

– Một số văn bản pháp lý khác.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu hẹn cho nhà đầu tư.

Trong thời hạn khoảng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.