Thủ tục giải thể trường mầm non theo quy định mới nhất

Trường mầm non sau khi thành lập có thể bị giải thể hoạt động vì một số nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Dưới đây là thủ tục giải thể trường mầm non theo quy định mới nhất.

Các trường hợp giải thể 

Trường mầm non bị giải thể khi thuộc một trong số các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, bao gồm:

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

– Hết thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

– Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

– Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.


Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể

Khi thuộc các trường hợp giải thể theo quy định trên thì tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mầm non thì thực hiện thủ tục giải thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị giải thể bao gồm:

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Biên bản kiểm tra;

– Tờ trình đề nghị giải thể trường mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể kèm theo các chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm bị buộc giải thể hoặc các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mầm non; phương án giải quyết các tài sản của trường.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong trường hợp phát hiện hoặc có báo cáo của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về việc trường mầm non có hành vi vi phạm quy định buộc phải giải thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan trong thời hạn 20 ngày làm việc, tiến hành kiểm tra xác minh, lập hồ sơ giải thể trong đó phải nêu rõ lý do giải thể, thông báo cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường mầm non, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mầm non.

Lưu ý:

Quyết định giải thể trường mầm non cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.