Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất? Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định cụ thể như sau:

Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Bước đầu cho quá trình giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động là công tác chuẩn bị hồ sơ. Theo quy định tại Điều 58 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định hồ sơ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Trình tự, thủ tục giải quyết

Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 59 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định trên.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Thủ tục để người lao động hưởng lương hưu theo quy định mới nhất

Trên đây là bài viết của chúng tôi về “Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.