Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Hồ sơ thành lập ra sao? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc thông qua bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu về công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các cá nhân, tổ chức có dự định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần nắm rõ những đặc điểm sau:

– Số lượng thành viên từ 2 – 50 người. Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân

– Có tư cách pháp nhân.

– Các thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.

– Được phát hành trái phiếu, không được phát hành cổ phiếu. 

– Thành viên của công ty có thể chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ phần vốn góp cho thành viên khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình sau khi được các thành viên chấp thuận.

– Mô hình: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty TNHH có trên 11 thành viên phải có Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.  

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về công ty TNHH hai thành viên trở lên 

2. Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Do đó, các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng có các bước thành lập tương tự như thành lập công ty, doanh nghiệp.

Bước 1: Các thành viên sẽ họp bàn, thống nhất với nhau về: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở công ty; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;…

Bước 2: Soạn thảo Điều lệ công ty.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Bước 4: Nộp hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả.

Bước 6: Công bố thông tin doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia. 

Bước 7: Thực hiện các công việc sau khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

>>>Xem thêm: Các bước thành lập doanh nghiệp, công ty

3. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi đã thực hiện xong 2 bước đầu tiên, công ty tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TnHH 2 thành viên trở lên. Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.)
  • Điều lệ công ty. (Có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.)
  • Danh sách thành viên. (Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.)
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Thành viên là cá nhân: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Thành viên là tổ chức:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty tiến hành nộp hồ sơ. Người nộp hồ sơ có thể là người thành lập công ty, người đại diện theo pháp luật, hoặc cũng có thể là người được ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả. Người nộp hồ sơ nộp hồ sơ bản mềm trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó đợi thông báo về hồ sơ hợp lệ.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng Đăng ký doanh nghiệp. Thanh toán lệ phí. Chuyên viên sẽ trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

Trong khoảng thời gian ba ngày làm việc (thực tế là 5-7 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp chấp thuận, sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trường hợp từ chối sẽ ra thông báo bằng văn bản và phải nêu rõ lý do. 

Theo ngày được ghi trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả. 

Lệ phí thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp: 100.000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử sẽ được miễn phí.

>>>Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

5. Những việc phải làm sau khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ tiến hành đăng bố cáo thông tin về doanh nghiệp mới thành lập trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó sẽ tiến hành khắc dấu, công bố mẫu dấu; treo biểu; mở tài khoản ngân hàng; thực hiện góp vốn; lập sổ đăng ký thành viên;…  

>>>Xem thêm: Những việc cần làm ngay sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty

Trên đây là bài viết về trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. 

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp 

Comments are closed.