Thuế suất thuế TNDN theo quy định của pháp luật mới nhất

Thuế suất thuế TNDN theo quy định mới nhất được ghi nhận tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 và được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Thuế suất từ 32% đến 50%

Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam. Trong đó:

Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

Xem thêm: Thuế TNDN là gì theo quy định của pháp luật mới nhất?

Thuế suất 20%

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thuế suất 20% áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

Thuế suất 22%

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp doanh nghiệp chịu thuế suất 20%; 32%- 50% và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày 31/03/2014. Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông, không được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tính và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế / 12 tháng) x 9 tháng x 25% + (Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế / 12 tháng) x 3 tháng x 22%.

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

Xem thêm: Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thuế suất thuế TNDN theo quy định của pháp luật mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.