Trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật mới nhất

Trường hợp nào được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật mới nhất? Mức hưởng trợ cấp mai táng áp dụng hiện hành?

Các trường hợp áp dụng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì khi chết người lo mai táng sẽ được nhận khoản trợ cấp này:

– Người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.


Mức trợ cấp mai táng

 Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động thuộc các trường hợp trên chết.

Trường hợp những người này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng mức trợ cấp trên tại tháng Tòa án tuyên bố là đã chết.

Xem thêm: Mức bồi thường tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động


Trợ cấp mai táng đối với thân nhân người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

– Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Người lao động thuộc trường hợp trên bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng mức trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng Tòa án tuyên bố là đã chết.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.