Trường hợp xe bị hỏng do ngập bãi xe có được bồi thường không?

Trường hợp xe máy gửi tại bãi gửi xe bị hỏng do mưa lớn có được bồi thường thiệt hại không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, tôi muốn xin ý kiến tư vấn về vấn đề sau: Tôi gửi xe máy tại bãi gửi xe của trung tâm thương mại để vào mua sắm. Tuy nhiên, do trời mưa to làm ngập bãi xe và xe của tôi đã bị hư hỏng. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, xe bị hỏng do bãi xe bị ngập có được bồi thường không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Về mối quan hệ giữa anh/chị và bên giữ xe

Việc gửi giữ xe là sự thỏa thuận dân sự giữa anh/chị là người có xe và nhân viên trông xe, theo đó các bên sẽ xuất hiện quyền và nghĩa vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể chứ không bắt buộc phải bằng văn bản. Như vậy, khi gửi xe vào bãi xe của siêu thị thì giữa anh/chị và người giữ xe đã hình thành một quan hệ giao dịch dân sự thể hiện qua vé xe, lời nói, cử chỉ giao nhận.

Về vấn đề này, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định tại Điều 554 như sau:  “Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công”. Như vậy, giữa anh/chị và người giữ xe đã hình thành hợp đồng gửi giữ tài sản mà trong đó, anh/chị là bên gửi tài sản và người giữ xe là bên giữ tài sản.

Về quyền của anh/chị khi gửi xe tại bãi xe

Điều 556 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định về quyền của bên gửi tài sản, theo đó, khi anh/chị gửi xe máy tại bãi xe của siêu thị, anh/chị có quyền:

– Yêu cầu lấy lại xe bất cứ lúc nào. Trường hợp việc gửi giữ không xác định thời hạn, anh/chị phải báo trước cho bên gửi xe một thời gian hợp lý.

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ xe làm mất, hư hỏng xe, trừ trường hợp bất khả kháng.

Về nghĩa vụ của bên giữ xe

Pháp luật đã quy định bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ. Tuy nhiên, luật có quy định ngoại lệ, trong trường hợp bất khả kháng, bên giữ tài sản không có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại.

Sự kiện bất khả kháng được pháp luật quy định là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Việc xe của anh/chị bị hỏng do mưa lớn làm ngập bãi xe được coi là trường hợp bất khả kháng nếu bãi gửi xe không lường trước được và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Như vậy, trong trường hợp này, anh/chị không được bồi thường thiệt hại do xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên giữ xe được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Xem thêm: Xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trên đây là nội dung Xe bị hỏng do ngập bãi xe có được bồi thường không LawKey giải đáp. Nếu còn vướng mắc, anh/chị vui lòng liên hệ theo thông tin trên Website để được hướng dẫn cụ thể.

Comments are closed.