Một số lưu ý khi tuyển dụng người lao động nước ngoài

Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tương đối nhiều trong thời gian gần đây. Dưới đây là một số lưu ý khi tuyển dụng người lao động nước ngoài mà chúng tôi gửi đến các bạn.

Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật lao động 2012, người lao động nước ngoài được tuyển dụng vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Mức đóng các loại bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về việc tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động nước ngoài.

Điều kiện tham gia

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Mức đóng bảo hiểm

Mức đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối với người lao động

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

– 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký bảo hiểm lần đầu cho người lao động


Đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài

Khi xác định thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài, cần xét người nước ngoài là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú để xác định cách tính thuế khác nhau.Theo đó:

– Cá nhân cư trú là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam sẽ chịu thuế thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Cá nhân không cư trú là cá nhân không thuộc trường hợp cá nhân cư trú, chỉ chịu thuế  với thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú được tính theo biểu thuế lũy tiến quy định tại Phụ lục 01/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân là gì theo quy định của pháp luật?

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Một số lưu ý khi tuyển dụng người lao động nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.