Ưu đãi về đất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Pháp luật quy định nhiều ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Dưới đây là một số ưu đãi về đất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động thì được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.


Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được hưởng ưu đãi như sau:

 Đối với doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư

Các doanh nghiệp trong trường hợp này khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư

 • Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.
 • Khi thực hiện dự án, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư

 • Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án này được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 07 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư

 • Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án này được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo.

Lưu ý: 

 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép chuyển mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất.
 • Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo.

Hỗ trợ tập trung đất đai

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tậo trung đất đai cụ thể như sau:

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư

Trong trường hợp này, khi doanh nghiệp thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động; giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư)

Trường hợp doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp tập trung đất đai bằng các hình thức nêu trên thì được Nhà nước hỗ trợ bằng tổng các hỗ trợ theo quy định tại từng khoản nêu trên.
 • Trong chu kỳ thuê đất của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Nhà nước không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án. Trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất.
 •  Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng đi kèm (kho chứa, trụ sở, đường nội bộ, hệ thống xử lý chất thải). 

Xem thêm: Ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Ưu đãi về đất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.