Vấn đề hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã thôi việc

Người lao động đã thôi việc có thể được hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp. Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về vấn đề hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã thôi việc như sau:

Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp 

Người lao động đã thôi việc khi đi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp phải còn trong thời gian bảo đảm bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được hưởng hỗ trợ khám bệnh.

Thời gian bảo đảm là khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với yếu tố có hại đến thời điểm vẫn còn khả năng phát bệnh do yếu tố có hại đó. Đối với từng loại bệnh nghề nghiệp khác nhau thì có thời gian bảo đảm khác nhau được quy định cụ thể tại Thông tư 15/2016/TT-BYT.


Mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, người lao động có thời gian làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp đã thôi việc được Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả 100% mức chi khám bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động


Hồ sơ đề nghị hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp

Người lao động đã thôi việc, chuyển làm công việc khác nhưng mắc bệnh nghề nghiệp thì chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 37/2016/Đ-CP:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Bản sao có chứng thực kết quả quan trắc môi trường lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp (nếu có);

– Hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp đủ Điều kiện;

– Bản sao chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định.


Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

Việc giải quyết hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã thôi việc được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 37/2016/NĐ-CP:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên.

Hồ sơ được nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ.

Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức chi trả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Vấn đề hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã thôi việc” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.