Viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Trong một số trường hợp, pháp luật vẫn cho phép ghi đồng tièn trên hóa đơn bằng ngoại tệ. Vậy, ở các trường hợp đặc biệt đó thì cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ như thế nào?

1. Sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam

Đối với các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại tệ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn được phép sử dụng ngoại tệ. Cụ thể được quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2014/NĐ-CP. Đó chính là nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc từ các nguồn thu vãng lai khác ở nước ngoài của người cư trú.

Lưu ý là các nguồn thu này phải được chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng hoặc các chứng từ thanh toán, trừ một số trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ nguồn thu ngoại tệ ở nước ngoài.

2. Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Trong trường hợp trên, việc cho phép được sử dụng ngoại tệ cũng làm phát sinh vấn đề cách ghi đồng tiền trên hóa đơn. Bởi lẽ, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng tiền Việt Nam. Theo đó, khi người bán được bán hàng thu ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 100.000 USD – Một trăm nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Chú ý về cách ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam:

Tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey về ” Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ ” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi thông để được hỗ trợ tư vấn pháp lý và được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Trân trọng./.

Comments are closed.