Xử lý hình sự đối với vi phạm trong lĩnh vực kế toán

Vi phạm trong lĩnh vực kế toán có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Vậy vi phạm trong lĩnh vực kế toán có bị xử lý hình sự không?

Yêu cầu kế toán

Khi làm kế toán cần phải chú ý:

– Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính

– Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán

– Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán

– Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính

– Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước

– Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

Nhìn chung, sự trung thực trong quá trình thực hiện kế toán là một yêu cầu rất quan trọng mà các cá nhân, tổ chức phải tuân theo. Nếu vi phạm, cá nhân, tổ chức có vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hành chính và nặng hơn là chịu trách nhiệm hình sự.

Các vi phạm kế toán bị xử lý hình sự

Cá nhân nào thực hiện hành vi vi phạm sau đây mà gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự:

– Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, ty xóa tài liệu kế toán

– Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật

– Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán

– Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán

– Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán

Cũng theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm mà không áp dụng với tổ chức vi phạm.

Biện pháp xử lý hình sự trong lĩnh vực kế toán

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định các tội và hình thức xử lý tội phạm trong lĩnh vực kế toán như sau:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

Đối với các hành vi vi phạm như đã nói ở mục trên gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

Đối với các trường hợp vi phạm:

– Vì vụ lợi

– Có tổ chức

– Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

– Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng

Hình phạt bổ sung:

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trên đây là nội dung LawKey chia sẻ về câu hỏi Vi phạm trong lĩnh vực kế toán có bị xử lý hình sự không? theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ qua hotline của LawKey để được tư vấn. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc! 

 

 

 

 

Comments are closed.