Bồi thường khi xây dựng nhà gây thiệt hại được quy định thế nào?

Bồi thường khi xây dựng nhà gây thiệt hại được quy định thế nào? Những chủ thể nào có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra ? Cùng Lawkey tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây.


Tóm tắt câu hỏi:

Gia đình X đang xây dựng căn nhà 4 tầng ngay cạnh nhà tôi, nhưng do xây vượt quá 02 tầng trong bản vẽ thiết kế xây dựng nên đã gây nứt tường nhà tôi. Xin hỏi tôi có thể yêu cầu anh X bồi thường, khắc phục thiệt hại hay không?


Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

Điều 174 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều 584 BLDS quy định về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

– Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định khác.

– Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Xem thêm: Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Xem thêm: Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Như vậy, trong trường hợp này, việc nứt tường nhà anh/chị do lỗi của gia đình anh X đã không tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng (xây nhà vượt quá số tầng trong bản vẽ thiết kế), làm ảnh hưởng đến căn nhà của gia đình anh/chị (gây nứt tường). Do đó, anh X đã vi phạm nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng được quy định tại BLDS. Gia đình anh X phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn theo quy định về Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra.

Hiện Bộ luật Dân sự không quy định cụ thể về mức bồi thường, do đó, các bên có thể thỏa thuận để thống nhất mức bồi thường, dựa vào thiệt hại thực tế.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, hành vi tổ chức thi công xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng chưa gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng nếu xây nhà ở tại nông thôn;

– Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng nếu xây nhà ở tại đô thị.

Trên đây là nội dung Bồi thường khi xây dựng nhà gây thiệt hại được quy định thế nào? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Quyền đối với bất động sản liền kề là gì? theo quy định hiện hành

Nội dung quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định pháp luật

Comments are closed.