Các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng rất nhiều chế độ khi ốm đau, thai sản,… Dưới đây là các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm.

Chế độ ốm đau

Trong trường hợp người lao động là đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc phải nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục hưởng chế độ ốm đau theo quy định pháp luật


Chế độ thai sản

Lao động nữ mang thai; sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản có thể được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Đặc biệt, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con cũng là một trong các đối tượng được hưởng chế độ này.

Xem thêm: Nghỉ việc khi đang mang thai có được hưởng chế độ thai sản không?


Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

Sau khi đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm hoặc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nếu sức khỏe chưa phục hồi.


Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động mà bị tai nạn lao động dẫn đến bị thương, tử vong hoặc người lao động bị bệnh nghề nghiệp do điều kiện lao động có hại của nghề nghiêp tác động, người lao động sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ bệnh nghề nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật vê sinh, an toàn lao động 2015.


Dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Chế độ hưu trí

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi hưởng lương hưu (trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định khác) thì được hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Xem thêm: Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động


Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm 2013, là khoản tiền hỗ trợ người lao động trong thời gian họ chưa tìm được việc làm. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Xem thêm: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất


Chế độ tử tuất

Trong trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;… mà bị chết thì những thân nhân của đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật sẽ được hưởng chế độ tử tuất.

Các chế độ tử tuất các bạn có thể quan tâm như: trợ cấp mai táng, chế độ tuất hàng tháng; trợ cấp tuất một lần.


Hưởng quyền lợi Bảo hiểm Y tế

Người lao động tham gia Bảo hiểm Y tế (sau đây gọi là “BHYT”) được quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con theo mức cụ thể quy định tại Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.