Cách đặt tên công ty hay và đúng theo quy định pháp luật

Đặt tên là một phần không thể thiếu khi thành lập doanh nghiệp. Vậy cách đặt tên công ty hay và đúng theo quy định pháp luật là gì?

Cách đặt tên đúng theo pháp luật

+ Đặt tên Tiếng Việt

Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về cách đặt tên doanh nghiệp bằng Tiếng Việt:

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

+ Loại hình doanh nghiệp;

+ Tên riêng.

Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

+ Đặt tên ngước ngoài

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về những trường hợp cấm được đặt tên doanh nghiệp như sau:

+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Một số gợi ý trong đặt tên doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp có thể tự do đặt tên doanh nghiệp của mình dựa vào một số tiêu chí sau:

+ Đặt tên theo tên chủ doanh nghiệp.

+ Đặt tên dựa vào thông tin cá nhân ví dụ ngày, tháng, năm sinh, sở thích,…

+ Đặt tên gây ấn tượng, dễ nhớ với khách hàng.

+ Đặt tên cô đọng, súc tích, ít âm tiết.

+ Đặt tên theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết về cách đặt tên công ty hay và đúng theo quy định pháp luật Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn một cách đầy đủ nhất.

Comments are closed.