Hồ sơ bệnh án là gì? Khi nào được cung cấp hồ sơ bệnh án?

Hồ sơ bệnh án hiểu đơn giản là hồ sơ ghi chép về quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân. Vậy theo pháp luật hồ sơ bệnh án là gì? Khi nào được cung cấp hồ sơ bệnh án?

Khái niệm hồ sơ bệnh án

Theo Khoản 1 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định:

Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bản điện tử và phải được ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án;

Hồ sơ bệnh án bao gồm các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

Hồ sơ bệnh án được cung cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong trường hợp nào?

Khoản 1 Điều 11 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định:

1. Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ai là người có thẩm quyền cấp hồ sơ bệnh án?

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây:

+ Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

+ Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;

+ Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.

Việc cung cấp hồ sơ bệnh án cũng phải có sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của người bệnh.

Lưu ý: những đối tượng trên khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là bài viết về hồ sơ bệnh án là gì và khi nào được cung cấp hồ sơ bệnh án Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn một cách đầy đủ nhất.

Comments are closed.