Cấp đổi và cấp lại biển hiệu ô tô vận tải khách du lịch

Trường hợp nào phải cấp đổi và cấp lại biển hiệu ô tô vận tải khách du lịch? Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện được pháp luật quy định như thế nào?

Cấp đổi biển hiệu

Việc cấp đổi biển hiệu ô tô vận tải khách du lịch được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định 168/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Các trường hợp cấp đổi biển hiệu

Thủ tục xin cấp lại biển hiệu được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Thay đổi chủ sở hữu phương tiện vận tải khách du lịch hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch;

– Biển hiệu hết hạn.

Thủ tục cấp đổi biển hiệu

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp đổi biển hiệu thực hiện tương tự như việc cấp biển hiệu vận tải khách du lịch lần đầu.

Xem thêm: Thủ tục cấp biển hiệu ô tô vận tải khách du lịch theo quy định mới nhất


Cấp lại biển hiệu

Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng biển hiệu đã được cấp thì có thể làm thủ tục xin cấp lại biển hiệu vận tải khách du lịch. 

Đơn vị kinh doanh vận tải gửi đơn đề nghị cấp lại biển hiệu theo Mu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP đến Sở Giao thông vận tải đã cấp biển hiệu cho phương tiện;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản hoặc qua địa chỉ giao dịch điện tử của đơn vị và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thời hạn sử dụng biển hiệu cấp lại được tính theo thời hạn còn lại của biển hiệu đã bị mất hoặc hư hỏng.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cấp đổi và cấp lại biển hiệu ô tô vận tải khách du lịch” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.