Quy định về việc cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Trường hợp doanh nghiệp làm mất hoặc làm hư hỏng Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành thì phải làm thủ tục cấp lại. Dưới đây là quy định về việc cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành mới nhất.

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch là cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Trình tự, thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật du lịch 2017. Cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Xem thêm: Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy định về việc cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.