Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Dưới đây là quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện.

Các trường hợp cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật du lịch 2017, bao gồm:

– Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.


Hồ sơ đề nghị cấp đổi

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật du lịch 2017 :

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL;

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp thứ nhất; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thứ hai.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế


Trình tự, thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành theo các bước quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật du lịch 2017. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên và nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.