Có được cập nhật dữ liệu kế toán khi kỳ kế toán đã đóng hay không?

Có được cập nhật dữ liệu kế toán khi kỳ kế toán đã đóng hay không? Để sửa chữa dữ liệu kế toán thì cần được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nào? Hãy cùng TaxKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Có được cập nhật dữ liệu kế toán khi kỳ kế toán đã đóng hay không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 54 Thông tư 77/2017/TT-BTC quy định về việc đóng kỳ kế toán như sau:

– Đóng kỳ kế toán là việc thiết lập trên hệ thống đối với một kỳ kế toán tháng xác định trong năm để không cho phép người sử dụng có thể cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

– Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước phải thực hiện đóng kỳ kế toán vào thời điểm cuối tháng và tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm trước khi lập báo cáo tài chính.

– Trường hợp phải lập báo cáo nhanh trong hệ thống thì phải thực hiện theo đúng quy trình xử lý cuối ngày. Ngoài ra phải thực hiện đóng kỳ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Chỉ đóng kỳ kế toán sau khi đã đảm bảo mọi chứng từ kế toán phát sinh được hạch toán đầy đủ, chính xác trong kỳ kế toán.

Như vậy, khi thực hiện đóng kỳ kế toán thì người sử dụng không được phép cập nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống nữa.

Để sửa chữa dữ liệu kế toán thì cần được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nào?

Căn cứ Điều 53 Thông tư 77/2017/TT-BTC quy định về việc sửa chữa dữ liệu kế toán như sau:

– Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở kỳ nào phải hạch toán vào kỳ đó.

– Các trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh số liệu liên quan đến ngân sách năm hiện hành, chỉ được hạch toán điều chỉnh vào thời điểm hiện tại. Trường hợp cần điều chỉnh vào kỳ (tháng) phát sinh nghiệp vụ kinh tế (kỳ quá khứ), trước khi điều chỉnh phải được sự đồng ý của KBNN (Cục KTNN).

– Sau ngày 31/12, các khoản thu, chi ngân sách năm trước được hạch toán và điều chỉnh theo quy định thì thực hiện vào kỳ năm trước với ngày là ngày 31/12 năm trước.

Theo đó, trường hợp cần điều chỉnh dữ liệu kế toán vào kỳ kế toán phát sinh nghiệp vụ kinh tế (kỳ quá khứ), trước khi điều chỉnh phải được sự đồng ý của kho bạc nhà nước (Cục Kiểm toán nhà nước).

>>Xem thêm: Bút toán thống kê là gì?

Trên đây là bài viết về: Có được cập nhật dữ liệu kế toán khi kỳ kế toán đã đóng hay không?. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.