Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Khi muốn thay đổi những nội dung được ghi trong Giấy phép thành lập, Sở giao dịch hàng hóa cần có đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (SGDHH). 

Điều kiện cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Trường hợp có thay đổi một trong các nội dung của Giấy phép thành lập SGDHH như sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính;

+ Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa;

+ Số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;

+ Vốn điều lệ của Sở Giao dịch hàng hóa;

+ Hàng hóa giao dịch.

Sở Giao dịch hàng hóa phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập SGDHH theo một trong ba cách:

+ Gửi trực tiếp.

+ Qua đường bưu điện.

+ Qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.

Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập được lập thành 01 bộ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập SGDHH theo Mu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;

+ Bản sao Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa SGDHH;

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục

Sở Giao dịch hàng hóa có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập SGDHH trong trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép theo quy định tại Điều 11 Nghị định 51/2018/NĐ-CP.
– SGDHH nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Bộ Công Thương hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập SGDHH.
Trong trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do
Trên đây là bài viết về sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập SGDHH Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết.

Comments are closed.