Chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ hưu

Người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu vẫn có thể được hưởng chế độ theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ hưu được quy định như sau:

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của người lao động đã nghỉ hưu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, người lao động đã nghỉ hưu mà có thời gian làm các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp do yếu tố tác hại của nghề cũ gây nên trong khoảng thời gian bảo đảm kể từ ngày nghỉ hưu thì được chủ động đi khám phát hiện và giám định mức suy giảm khả năng lao động do mắc bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động


Hồ sơ hưởng chế độ

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 37/2016/NĐ-CP:

– Bản sao quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đã nghỉ hưu;

– Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa;

– Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.


Trình tự, thủ tục giải quyết

Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

Bước 1: Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Trường hợp người lao động đã nghỉ hưu mà còn trong thời gian bảo đảm, người lao động gửi hồ sơ sức khỏe cá nhân đến cơ sở khám bệnh nghề nghiệp để khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Sau khi có kết quả khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thì cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của Bộ Y tế.

Bước 2: Giám định mức suy giảm khả năng lao động

Sau khi hoàn thiện hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp, người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc đề nghị đơn vị nơi người lao động đã từng làm việc hoặc đang làm việc giới thiệu.

Bước 3: Nộp hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Khi có kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì người lao động gửi hồ sơ theo quy định trên đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.

Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người lao động theo mẫu quy định tại Khoản 4, Điều 58 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Thời điểm hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.