Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị bệnh tật

Người lao động sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi thì được hưởng chế độ này. Dưới đây là các quy định của pháp luật về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị bệnh tật.

Điều kiện hưởng chế độ

Người lao động sau khi điều trị ổn định bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Điều này được quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị bệnh tật nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.

Xem thêmĐiều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Thời gian hưởng, mức hưởng chế độ

Sau khi đáp ứng điều kiện để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị bệnh tật thì được nghỉ dưỡng sức theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động:

– Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

– Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. 

Xem thêm: Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Thủ tục hưởng chế độ 

Điều 60 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hưởng chế độ này như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ.

Hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức chi trả

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định mới nhất

Thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trơ tư vấn.