Chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con

Chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 có áp dụng đối với cả lao động nam. Dưới đây là chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con.

Điều kiện hưởng

Chế độ thai sản là một trong nhưng chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bên cạnh các chế độ như ốm đau, hưu tri, tử tuất,…

Trước đây, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2016 khi Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành thì đối tượng hưởng chế độ thai sản có sự thay đổi. Và một trong những sự thay đổi đặc biệt cần chú ý quan tâm là chế độ thai sản còn áp dụng đối với cả lao động nam.

Theo đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

Xem thêm: Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Thời gian hưởng 

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ được hưởng chế độ thai sản.

2. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện để hưởng chế độ mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

3. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ đáng lẽ được hưởng.

4. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Mức hưởng chế độ thai sản

Lao động nam đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 39 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

Mức hưởng chế độ thai sản = (Mức hưởng chế độ thai sản theo tháng : 24 ) × Số ngày nghỉ hưởng chế độ

Trong đó:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Việc giải quyết chế độ thai sản cho lao động nam đang thâm gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trong trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm: bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.