Chế độ thai sản đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

Nghị định 115/2015/NĐ-CP còn quy định chế độ thai sản đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ. Cụ thể được quy định như sau:

Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ chỉ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nếu người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền khi con chưa đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ đáng lẽ được hưởng nếu còn sống.


Mức hưởng chế độ thai sản

Trong trường hợp người chồng đủ điều kiện được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định trên mà không nghỉ thì được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ đáng lẽ được hưởng khi còn sống.

Mức hưởng chế độ thai sản theo tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm 01 tháng.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ


Mức trợ cấp một lần

Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần nếu người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng thì người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Vậy người chồng của người mẹ mang thai hộ trong trường hợp này được hưởng 2.980.000 đồng cho mỗi con.

Xem thêm: Chế độ thai sản đối với người chồng của lao động nữ mang thai hộ

Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.