Chế độ thai sản đối với người chồng của lao động nữ mang thai hộ

Chế độ thai sản không chỉ áp dụng đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ,…mà còn cả với người chồng của lao động nữ mang thai hộ. Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về chế độ thai sản đối với người chồng của lao động nữ mang thai hộ. Cụ thể như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, người chồng của lao động nữ mang thai hộ có thể được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng được điều kiện sau:

– Lao động nữ mang thai hộ sinh con;

– Người chồng của lao động nữ mang thai hộ sinh con đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản.


Chế độ thai sản được hưởng

Người chồng của lao động nữ mang thai hộ cũng được hưởng như đối với chế độ thai sản của lao động nam có vợ sinh con. Cụ thể như sau:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Xem thêm: Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ mới nhất


Mức hưởng chế độ thai sản

Người chồng của lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo công thức sau:

Mức hưởng chế độ thai sản = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản : 24 × số ngày nghỉ hưởng chế độ.

Trường hợp người chồng đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, người chồng của lao động nữ mang thai hộ còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con nếu chỉ có người chồng tham gia bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.


Trình tự, thủ tục giải quyết

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện quy trình giải quyết chế độ thai sản cho người chồng của lao động nữ mang thai hộ theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người chồng của lao động nữ mang thai hộ chuẩn bị bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quay lại làm việc, người lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên rồi nộp cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động lập Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kèm theo hồ sơ nhận từ người lao động gửi đến cơ quan bảo hiểm.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Chế độ thai sản đối với người chồng của lao động nữ mang thai hộ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.