Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

Người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản. Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ như sau:

Các chế độ mà người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng

Người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con thì được hưởng các chế độ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Hưởng trợ cấp một lần

Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh con trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Chính vì vậy, trợ cấp một lần cho mỗi con là 2.980.000 đồng.

Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ thêm 01 tháng.

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Chế độ thai sản trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản (06 tháng, từ con thứ hai trở đi, mỗi con được nghỉ thêm 01 tháng); thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Xem thêm: Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ mới nhất

Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được tính theo mức hưởng trợ cấp theo tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng 1 ngày bằng mức trợ cấp tháng chia cho 30 ngày.

Xem thêm: Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, thời gian này người mẹ nhờ mang thai hộ và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm nhận con thì thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi  để được giải đáp

Comments are closed.