Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Lao động nữ mang thai hộ cũng được hưởng các chế độ thai sản như lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ như sau:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ mang thai hộ được chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 5 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Hồ sơ hưởng chế độ khi lao động nữ khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Lao động nữ mnag thai hộ cần chuẩn bị:

– Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú;

– Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Hồ sơ hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nữ mang thai hộ chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

– Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập;

– Trường hợp con chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì có thêm bản sao giấy chứng tử của con;

– Trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì có thêm trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ;

– Trong trường hợp sau khi sinh con mà lao động nữ mang thai hộ chết thì có thêm bản sao giấy chứng tử của lao động nữ mang thai hộ;

– Trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì có thêm giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Lao động nữ mang thai hộ chuẩn bị hồ sơ heo từng trường hợp cụ thể trên và nộp cho gười sử dụng lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quay lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.