Cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào giáo dục dưới hình thức thành lập cơ sở giáo dục. Việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tuân theo thủ tục dưới đây.

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập

Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

  • Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn và các giấy tờ pháp lý liên quan;
  • Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;
  • Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài


Trình tự, thủ tục cho phép thành lập

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính Phủ xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức hoạt động

Sau khi được cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư tiến hành hoạt động. Nếu sau thời hạn 04 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.

Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.