Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên như thế nào? Hồ sơ, thủ tục chuyển đổi như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu điều này. 

1. Tìm hiểu về công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Thành viên của công ty là các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 2 đến không quá 50 người. Và tất cả đều phải chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn.

Điều 73 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Công ty TNHH 1 thành viên. Theo đó, Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cũng như các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp của mình. Công ty TNHH 1 thành viên không có quyền phát hành cổ phần. Chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi. 

>>>Xem thêm:

Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tìm hiểu chung về công ty TNHH một thành viên   

2. Các trường hợp chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên trong một trong các trường hợp sau:

– Một thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên còn lại.

– Một người không phải là thành viên trong công ty nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Công ty chỉ còn lại một thành viên trong quá trình hoạt động.

3. Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên

Khi chuyển đổi, công ty TNHH một thành viên có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

3.1. Ưu điểm công ty TNHH một thành viên

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty. Không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác. Đây là ưu điểm lớn nhất trong công ty TNHH một thành viên.

– Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Hạn chế được các rủi ro. 

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Các thành viên là những người quen biết nhau. Nên sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. 

– Tiền lương, tiền lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

3.2. Nhược điểm của công ty TNHH một thành viên

– Công ty TNHH một thành viên không được nhận thêm vốn góp của các thành viên khác khi muốn tăng vốn điều lệ trong công ty. Nếu nhận sẽ phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

– Công ty TNHH một thành viên sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn: Không được phát hành cổ phần, không được tiếp nhận vốn góp của thành viên khác. 

– Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn nên uy tín cũng bị ảnh hưởng với đối tác, bạn bè. 

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không được rút vốn trực tiếp. 

– Tiền lương của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH một thành viên     

4. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty chuyển đổi.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu công ty:

+ Đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bn họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổloại hình công ty.

5. Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty TNHH hai thành viên trở lên tiến hành họp Hội đồng thành viên. Sau đó ra quyết định chuyển đổi loại hình công ty. 

Bước 2: Công ty TNHH hai thành viên chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển đổi công ty thành công ty TNHH một thành viên.

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch đầu tư. Chuyên viên Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

Bước 4: Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Theo lịch ghi trên giấy hẹn, người nộp hồ sơ sẽ đến nhận kết quả.

Bước 6: Khắc dấu và công bố mẫu dấu.

>>>Xem thêm: Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin về chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên. Nếu khách hàng còn có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. 

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH    

Comments are closed.