Thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên quyết định việc thay đổi vốn điều lệ trong công ty. Thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Tìm hiểu chung về vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp. Nếu góp không đủ, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

2. Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. 

2.1. Trường hợp chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

Đây là một cách để tăng vốn điều lệ hữu hiệu. Chủ sở hữu công ty có thể bảo vệ công ty của mình trước những ý định thâu tóm của các công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên khác. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

♣ Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về tăng vốn điều lệ. Trong đó ghi rõ số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

♣ Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ):

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản mềm đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là Chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền đi nộp hồ sơ. Sau khoảng 03 ngày sẽ nhận được thông báo. Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ, và viết giấy biên nhận. Trong khoảng 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả.

♣ Lưu ý:

Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia. Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp

2.2. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác

Khi huy động thêm vốn góp của người khác, công ty sẽ bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên. Và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Người góp thêm vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

Công ty có thể khắc dấu mới và làm Thông báo thay đổi mẫu dấu nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. 

>>>Xem thêm: 

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

3. Giảm vốn điều lệ

3.1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

♣ Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty

Trường hợp này chỉ được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.
 • Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Việc thanh toán các khoản nợ sẽ dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, công ty TNHH một thành viên mới được hoàn trả một phần vốn góp.

♣ Trường hợp vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có 90 ngày để thực hiện thanh toán số vốn đã cam kết góp. 90 ngày được tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hết thời hạn trên, chủ sở hữu công ty góp không đủ. Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp.

3.2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm có :

 • Thông báo giảm vốn điều lệ đến phòng đăng ký kinh doanh, nơi công ty đã đăng ký.
 • Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Cam kết về việc đảm bảo đủ vốn và tài sản để thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân người được ủy quyền.

3.3. Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Công ty nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ. Thời gian nhận thông báo là khoảng 03 ngày.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và viết giấy biên nhận.

Phòng đăng ký kinh doanh xử lý giải quyết hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ theo lịch hẹn ghi trên giấy biên nhận sẽ đến nhận kết quả.

Lưu ý:

Sau khi giảm vốn điều lệ, công ty TNHH một thành viên sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Việc thay đổi vốn làm thay đổi bậc thuế môn bài, công ty sẽ phải thực hiện kê khai lại tờ khai thuế môn bài để nộp cho cơ quan thuế.

4. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

4.1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Taxkey cung cấp dịch vụ tới khách hàng  một cách tận tâm, chuyên nghiệp nhất. Taxkey sẽ tư vấn cho khách hàng hiểu các quy định pháp luật về vấn đề thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ, tương tác với cơ quan nhà nước. 

Phí dịch vụ là trọn gói. Phí dịch vụ này đã bao gồm chi phí nhà nước, chi phí xử lý hồ sơ nhưng chưa bao gồm thuế VAT 10%. Chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi.

Thời gian thực hiện:

Theo lịch nhà nước: từ 5 – 7 ngày làm việc.

Lưu ý: Nếu khách hàng mong muốn nhanh hơn, liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

4.2. Khách hàng cần chuẩn bị và phối hợp

 • Cung cấp thông tin chính xác.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về thay đổi vốn điều lệ.
 • Báo cáo tài chính kỳ gần nhất.
 • Văn bản cam kết về việc thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ký vào các giấy tờ, hồ sơ Taxkey chuẩn bị.
 • Phối hợp chặt chẽ với Taxkey trong quá trình thực hiện thủ tục.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lê trong doanh nghiệp, công ty

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí. 

Comments are closed.