Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là một trong những nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trình tự, thủ tục như thế nào? Taxkey cung cấp dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. 

Một số lưu ý về chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Số vốn điều lệ trong công ty chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn của chủ tài sản. Khi thực hiện thành lập, chủ sở hữu công ty phải thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho công ty. 

Nhìn chung, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quyết định tổ chức lại công ty, giải thể, phá sản công ty; quyết định về việc tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn góp,… Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có nghĩa vụ góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty; tuân thủ Điều lệ công ty; rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;… 

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên   

Quy trình công việc thực hiện dịch vụ của Taxkey

Bước 1: Taxkey tư vấn các quy định về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.

Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

♣ Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng toàn bộ vốn góp

 • Bản sao hợp lệ giấy tờ nhân thân của người nhận chuyển nhượng là cá nhân. Hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương của người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Danh sách người đại diện theo ủy quyền. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của họ và văn bản ủy quyền tương ứng.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

♣ Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới.
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

♣ Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ nhân thân của các thành viên là cá nhân. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với thành viên là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện:

 • Theo lịch nhà nước: 05 -07 ngày làm việc.

Lưu ý: Nếu khách hàng mong muốn nhanh hơn, liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

Taxkey sẽ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với cơ quan nhà nước.

Khách hàng chuẩn bị:

 • Cung cấp chính xác thông tin chủ sở hữu mới.
 • Điều lệ bản mềm.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ (Bản chụp hoặc photo).
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ nhân thân của người nhận chuyển nhượng là cá nhân. Hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương của người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Danh sách người đại diện theo ủy quyền. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân họ và văn bản ủy quyền tương ứng.
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế (Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu do thừa kế).

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Liên hệ ngay với chúng tôi để được biết thêm các thông tin và ưu đãi.

>>>Xem thêm:

Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ  

Comments are closed.