Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy theo quy định mới nhất

Hóa đơn điện tử được sử dụng ngày càng nhiều thay cho hóa đơn giấy. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp phải chuyển đổi giữa hai loại hóa đơn này. Dưới đây là việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy theo quy định mới nhất.

1. Nguyên tắc chuyển đổi

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ một trong các mục đích dưới đây:

 • Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.
 • Phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan.

Xem thêm: Các lỗi cần tránh khi tạo lập hóa đơn điện tử

2. Điều kiện 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
 • Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
 • Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về:

 • Tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn,
 • Ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký,
 • Họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

 • Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”);
 • Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi;
 • Thời gian thực hiện chuyển đổi.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử hợp pháp là gì?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.