Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế theo quy định mới nhất

Pháp luật có quy định cụ thể thời hạn nộp hồ sơ thuế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà người nộp thuế chậm nộp hồ sơ thuế rất nhiều. Vậy mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế theo quy định mới nhất là bao nhiêu?

1. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC, việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế phụ thuộc vào thời gian chậm nộp. Cụ thể như sau:

 • Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo
 • Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp nêu trên): Phạt tiền 700.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng

 • Quá thời hạn quy định trên 30 ngày hoặc không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế hoặc không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền 1.400.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.

Xem thêm: Tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định mới nhất

2. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC, người nộp thuế có hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì tùy theo thời hạn chậm nộp có mức xử phạt khác nhau. Cụ thể:

 • Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo
 • Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường nêu trên): Phạt tiền 700.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng

 • Quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền 1.400.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

 • Quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền 2.100.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

 • Quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền 2.800.000 đồng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng

Đặc biệt: 

Người nộp thuế vi phạm sẽ bị phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Xem thêm: Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.